8.6.12

Στην Ιταλία εκδικάζεται μήνυση Ιταλικών Οργανώσεων κατά των Οίκων Αξιολόγησης. Στην Ελλάδα; Οι αντικαπιταλιστές;
με το ελληνικό χρέος ενεργοποιώντας ένα μηχανισμό χρεοκοπίας της χώρας, που πλέον μπορούσε να σταματήσει την κίνησή του μόνο με προσφυγή στο διεθνή μηχανισμό στήριξης, εκτιμούσαν καλά πληροφορημένες πηγές",


Κάποιοι σύνδεσμοι σε πηγές τεκμηρίωσης που παρατίθενται στα κείμενα ενδέχεται να μην είναι ενεργοί. Κάποιες από τις πηγές μπορούν να ανακτηθούν συμπληρώνοντας το URL του συνδέσμου (δεξί κλικ στο σύνδεσμο) στο Wayback Machine (http://archive.org/index.php)