4.9.10

Oι ξένες επενδετικές τράπεζες σύμβουλοι της κυβέρνησης - Ο Λύκος να φυλάει τα πρόβατα - Εν δυνάμει αγοραστές αποτιμούν αυτό που θα αγοράσουν

.
Από την Ελευθεροτυπία με τίτλο:
.
.
Την ανάθεση σε τρεις ξένες επενδυτικές τράπεζες της στρατηγικής μελέτης για τις τελικές επιλογές του ελληνικού δημοσίου στον τραπεζικό τομέα και την αποτίμηση των συμμετοχών του δημοσίου σε ελληνικές τράπεζες καταγγέλλει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. .
Ο βουλευτής ζητά να καταθέσουν το συντομότερο δυνατόν στη Βουλή τις πλήρεις συμφωνίες ανάθεσης του έργου στις τρεις τράπεζες, το ακριβές περιεχόμενο της ανάθεσης και το ύψος των σχετικών αμοιβών.
«Η κυβέρνηση αποφάσισε να αναθέσει σε τρεις ξένες επενδυτικές τράπεζες, την Deutsche Bank, την HSBC και τη Lazard, οι οποίες εντάσσονται σε πολυεθνικούς χρηματοπιστωτικούς κολοσσούς, τη στρατηγική μελέτη για τις τελικές επιλογές του ελληνικού δημοσίου στον τραπεζικό τομέα και την αποτίμηση των συμμετοχών του δημοσίου σε ελληνικές τράπεζες».

Άκρως αμφίβολη και μη αναγκαία χαρακτήρισε ο κ. Λαφαζάνης την αναζήτηση ιδιωτικών εταιρειών για τη χάραξη του δημόσιου χρηματοπιστωτικού προσανατολισμού, επισημαίνοντας ότι οι εν λόγω αναθέσεις της κυβέρνησης στις τρεις ξένες επενδυτικές τράπεζες πραγματοποιήθηκαν με αυθαίρετο, αδιαφανή, διαβλητό και ουσιαστικά παράνομο τρόπο.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι αναθέσεις έγιναν μετά σχεδόν δύο μήνες μυστικών διαβουλεύσεων, χωρίς δημοσιοποίηση των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης του έργου, χωρίς ανακοίνωση υποψηφιοτήτων και των προσόντων τους, χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος, με αποκλεισμό υποψηφιότητας άλλων ενδιαφερομένων και τέλος χωρίς γνωστοποίηση του ύψους των αμοιβών των τραπεζών.

Επίσης τόνισε ότι η κυβερνητική ανάθεση θυμίζει αυτόν που «έβαλε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα», αφού οι τρεις αυτές ξένες επενδυτικές τράπεζες, που βρίσκονται στον πυρήνα του διεθνούς χρηματιστικού κεφαλαίου, «έχουν διακηρυγμένη πρόθεση και γενικό συμφέρον την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών και την περαιτέρω παράδοση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στο πολυεθνικό κεφάλαιο αλλά και συγκεκριμένες ιδιοτελείς βλέψεις για τον έλεγχο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος!»
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Λαφαζάνης απηύθυνε προς τους αρμόδιους υπουργούς τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Γιατί ήταν απαραίτητη η αναζήτηση ιδιωτικών εταιρειών προς διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών και των αποτιμήσεων του ελληνικού δημοσίου στον τραπεζικό τομέα; Δεν διαθέτει το ελληνικό κράτος ικανά στελέχη και αξιόπιστες δημόσιες υπηρεσίες που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή τη μελετητική εργασία;

2. Με ποια ακριβώς κριτήρια, με ποια διαφάνεια και δημοσιότητα και με ποιες διαδικασίες έγινε η αποδοχή υποψηφιοτήτων συμβούλων και η τελική επιλογή τους; Ποιοι έκαναν αυτή την τελική επιλογή;

3. Ποιο είναι και πως καθορίστηκε το ύψος της αμοιβής των επιλεγέντων επενδυτικών τραπεζών από τις οποίες, άλλωστε, δανείζεται το ελληνικό δημόσιο με πανύψηλα επιτόκια και καταστροφικές συνέπειες;

4. Ποιοι ήταν οι λόγοι που αγνόησαν τις προτάσεις του ΣΜΕΧΑ για τα κριτήρια και το εύρος των υποψηφιοτήτων, τις ικανότητες και την ακεραιότητα των υπό διαμόρφωση μελετών, το εύλογο των αμοιβών και τις διαδικασίες επιλογής τους;

5. Πως γνωρίζουν ότι οι τρεις ξένοι τραπεζικοί σύμβουλοι δεν ενδιαφέρονται να αγοράσουν οι ίδιοι και οι όμιλοί τους την Αγροτική Τράπεζα (ΑΤΕ) και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Τ.Τ.) και επομένως να κάνουν αντίστοιχες μεθοδεύσεις και αποτιμήσεις; Πως είναι δυνατόν εν δυνάμει, άμεσοι ή έμμεσοι, αγοραστές να αποτιμούν τα περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να αγοράσουν;

Κάποιοι σύνδεσμοι σε πηγές τεκμηρίωσης που παρατίθενται στα κείμενα ενδέχεται να μην είναι ενεργοί. Κάποιες από τις πηγές μπορούν να ανακτηθούν συμπληρώνοντας το URL του συνδέσμου (δεξί κλικ στο σύνδεσμο) στο Wayback Machine (http://archive.org/index.php)